طبیبی ننگ فارابی و رازی

011

منبع عکس نوشته: کتاب هشت اردیبهشت علامه محمد ربیعی

 

جز شرع محمد نبود هیچ پناه

عکس نوشته شعری در مدح محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از ملا محمد ربیعی رحمه الله علیه ادامه خواندن جز شرع محمد نبود هیچ پناه

ز اشک چشم مظلومان حذر کن ۲

عکس نوشته ای دیگر از شعر زیبای ز اشک چشم مظلومان حذر کن استاد ملامحمد ربیعی رحمه الله علیه ادامه خواندن ز اشک چشم مظلومان حذر کن ۲

سخن سنجیده آید بی گمان بر قلب بنشیند

عکس نوشته شعری زیبا از علامه ملامحمد ربیعی ادامه خواندن سخن سنجیده آید بی گمان بر قلب بنشیند

آنکه دستت داد و پا و چشم و گوش

عکس نوشته شعری زیبا از علامه ملامحمد ربیعی ادامه خواندن آنکه دستت داد و پا و چشم و گوش