دیدار با آیت الله خمینی

علامه محمد ربیعی به همراه هیات اعزامی از کرمانشاه برای خیر مقدم و بحث درمورد حقوق اهل سنت در ایران؛ تهران سال ۱۳۵۷ ادامه خواندن دیدار با آیت الله خمینی