پیامبر(ص) فرموده است: إنما أنا قاسم، والله یعطی، ولا تزال هذه الأمه قائمه علی أمر الله لا یضرهم من خالفهم، حتی یأتی أمر الله

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: {إنما أنا قاسم، والله یعطی، ولا تزال هذه الأمه قائمه علی أمر الله لا یضرهم من خالفهم، حتی یأتی أمر الله}

یعنی: « من (رسول الله) تقسیم کننده (علوم و معارف شریعت) هستم. اما عطا کننده ی اصلی، خداوند است. و این امت همچنان بر دین خدا استوار خواهد ماند ومخالفت مخالفان به آنها ضرری نخواهد رساند تا اینکه قیامت فرا رسد.»

درباره ی این گروه نصرت یافته و رستگار را بسیاری از محدثین می گویند: آنان را کسی جز اهل حدیث نمی دانیم.