علایم نفاق

علایم نفاق

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

056

متن منتخب بالا از کتاب آینه اسلام گرفته شده است.