نصایحی درباره ازدواج جوانان

نصایحی درباره ازدواج جوانان

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

سخنرانی صوتی با موضوع نصایحی درباره ازدواج جوانان به زبان کوردی