مقاومت ملت در برابر ظلم

مقاومت ملت در برابر ظلم

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

سخنرانی صوتی با موضوع مقاومت ملت در برابر ظلم به زبان کوردی