ویدیوی داستانی در مورد حق فرزند

ویدیوی داستانی در مورد حق فرزند

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

ویدیوی سخنرانی با موضوع داستانی در مورد حق فرزند به زبان کوردی و با زیرنویس فارسی